14 januari 2021

CO2 neutrale verzendoplossing voor E-commerce

In 2018 waren er online 246 miljoen aankopen. De Ecommerce markt in NL gebruikt ongeveer 50.000 ton verpakkingen. En de E-commerce is aan het groeien. Door […]
14 januari 2021

THEBOXSYSTEM – Van vastgoed naar flexgoed

Van vastgoed naar Flexgoed. THEBOXSYSTEM biedt een nieuwe vorm van huisvesting. Vastgoed is kostbaar. Meer en meer mensen hebben moeite om ‘naar inkomen en behoefte’ woonruimte […]
14 januari 2021

Verduurzamen en veranderen met impact: Circulaire sloop onderwijsgebouw (35.000 m2) en 100% interne en extern herinzet

Om de onderwijsomgeving van Fontys aan te passen aan het onderwijs, startte Fontys met een groot huisvestingsprogramma. Een van deze projecten is het demonteren, slopen van […]
14 januari 2021

Industriële Symbiose – gebiedsgerichte energietransitie en reststromen platform

InduSym staat voor industriële symbiose, een vorm van circulaire economie: de reststroom van één bedrijf wordt de grondstof van een ander bedrijf. Met voldoende van deze […]
14 januari 2021

Optimus, een Circulaire Biobased, Energieleverende en Natuurinclusieve sociale Huurwoning

Het beperken van CO2 en NOx uitstoot is dé uitdaging van onze wereldwijde samenleving. De Bouw kan hier een forse bijdrage aan leveren door Natuurlijke (Biobased) […]
14 januari 2021

Gras-parkeer concept

Bij dit gras-parkeer concept zijn de toegepaste materialen, constructieopbouw en het onderhoud op elkaar afgestemd om het afbreukrisico te minimaliseren. Daarbij is het kunststof grasrooster gemaakt […]
14 januari 2021

Circulaire bedrijfskleding

Schijvens Corporate Fashion(1863) ontwerpt en produceert bedrijfskleding. Sinds kort maken wij circulaire bedrijfskleding uit 50%gerecyclede textiel/50%gerecycledePET. Met eigen retour systeem is het gelukt kleding optehalen bij […]
14 januari 2021

SusStable, Created by pigfarmers

SusStable pakt het stikstofprobleem aan bij de bron, door het direct scheiden van vaste mest en urine in (varkens)stallen. Daarnaast creëert het kansen in nieuwe verdienmodellen, […]
14 januari 2021

Groen gas voor ’s-Hertogenbosch

Waterschap Aa en Maas greep de grondige renovatie van de rioolwaterzuivering in ’s-Hertogenbosch (2016-2019) aan om op grote schaal biogas te winnen. Het biogas wordt geproduceerd […]