Jury

Prof. dr. Jacqueline Cramer – juryvoorzitter

Prof. dr. Jacqueline Cramer is ruim veertig jaar werkzaam op het milieuterrein binnen het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de politiek en de universiteit. Ze is strategisch adviseur bij het Utrecht Sustainability Institute (USI) en hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht. Ook is ze ambassadeur ‘Circulaire Economie’ van de Economic Board Amsterdam. Van februari 2007 tot februari 2010 was ze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Martijn van Gruijthuijsen

Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Martijn van Gruijthuijsen (VVD) heeft de portefeuille Economie, Kennis en Talentontwikkeling. Op vlak van circulaire economie heeft de provincie een duidelijke ambitie: een economie die in 2050 verregaand circulair is. Om de overgang gericht te versnellen zet de gedeputeerde vooral in op het verbinden van netwerken en het ondersteunen van kansrijke, impactvolle initiatieven. We richten ons daarbij op kennisontwikkeling en -deling, het brengen van kennis naar de markt en het ondersteunen van opschaling van initiatieven naar (grootschalige) toepassing.

Brigit van Dijk-van de Reijt

Brigit van Dijk-van de Reijt is  algemeen directeur/bestuurder van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Ze heeft meer dan 20 jaar bestuurlijke ervaring in zowel de publieke als private sector. Daarbij deed ze ruime ervaring op in het investeren in particuliere bedrijven in groeimarkten in Latijns-Amerika, Afrika en Azië in verschillende sectoren. De laatste jaren legde zij zich toe op impact investeren met innovatie en duurzaamheid als speerpunten. Brigit was o.a. Director Private Equity bij FMO, CEO bij DOB Equity en Partner bij diverse global impact funds vanuit o.a. London en Singapore.

Serge Kornuyt

Serge is ondernemer en eigenaar van “Het Beginstation”. Hij begon in het bedrijf van zijn ouders, dat is gespecialiseerd in bouwchemische producten zoals coatings en gietvloeren. „Materialen met doodshoofden op de verpakking.” Kan dat niet anders, vroeg Kornuyt zich af. Zo ontstond het “Beginstation”, hij ging op onderzoek uit en raakte ervan overtuigd dat een ‘schone’ economie zonder (veel) restafval mogelijk moet zijn. In een kantoorpand aan het Stationsplein in Helmond werken studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan nieuwe, duurzame producten.

Hein Brekelmans

Hein Brekelmans is in 2005 begonnen bij ABN AMRO met het schrijven van zijn afstudeerscriptie over duurzaamheid. Sinds 2016 werkt hij op de afdeling duurzame financieringen bij ABN AMRO. Deze afdeling ondersteunt haar zakelijke klanten in de transitie naar een CO2 arme, circulaire en sociaal inclusieve economie. In zijn werk is Hein een warm pleitbezorger van een systeemverandering. Een systeemverandering waardoor er tenminste een gelijk speelveld ontstaat tussen lineaire bedrijven en bedrijven met een circulair bedrijfsmodel.

Jacqueline Kramer
Martijn van Gruijthuijsen
Serge Kornuyt
Hein Brekelmans